Acasa | Servicii | Training | Competente distinctive | Contact
Competente distinctive
1. Diversificarea în mai multe Domenii Strategice de Activitate:
Consultanţă şi trainnig în management strategic www.strategie.ro
Finanţări nerambursabile: FEADR, POR, POS, Fondul de Mediu, ISPA www.eumoney.ro
Contabilitate şi Taxe www.contax.ro
   
2. Echipă performantă:
2 membrii permanenţi cu locaţia în Timişoara şi Oradea.
Membrii echipei au Masterat în Ştiinţe Economice.
Domnul Popa Florin este membru în Corpul Experţilor Contabili din Romania, şi stagiar în Corpul Auditorilor din România şi ACCA (Corpul Experţilor Contabili din Marea Britanie).
Domnul Codreanu Paul are o experienţă de 5 ani activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara, catedra de Management (Management, Management Strategic, Cultură Organizaţională, etc).
   
3. Certificări şi acreditări
Locul 1 în topul firmelor de consultanţă la nivelul Regiunii Vest în anul 2006.
Membri ai Asociaţiei Consultanţilor în Management din România.
Suntem certificaţi în sistemul de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008.
Suntem certificaţi în sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001:2004.
Suntem certificaţi în sistemulul de management al sănătaţii şi securităţii ocupaţionale conform standardului OHSAS 18001:2008 .
   
4. Domenii de expertiză
Domeniile de expertiză sunt: Management Strategic, Cultură Organizaţională, Management Financiar Contabil.
Know-how diversificat. Experienţă relevantă în arhitectura afacerilor din domeniile: agricultură, producţie, servicii, etc.
   
5. Valori
Clientul este pe primul loc. Interesele clientului primează dar fără a afecta interesele celorlalte entităţi implicate în proiect.
Parteneriatul este filozofia noastră.
Confidenţialitate. Tot ceea ce facem rămâne între noi. Garantat.
   
6. Parteneriat strategic cu EUmoney.ro şi Strategie.ro
reduceri de preţ pentru serviciile de consultanţă aferente întocmirii proiectelor de finanţare nerambursabilă clienţilor strategie.ro şi contax.ro
 
  • reduceri de preţ pentru serviciile de trainning şi consultanţă în management clienţilor contax.ro şi eumoney.ro
  • reduceri de preţ pentru serviciile de contabilitate clienţilor strategie.ro şi eumoney.ro

 

Strategie Contax
©2009 Strategie • Toate drepturile rezervate