Acasa | Servicii | Training | Competente distinctive | Contact

Oferim servicii de consultan ţă şi trainning pentru organizaţii din mediul de afaceri.

Serviciile oferite sunt axate în totalitate pe un demeres strategic.
Ca şi puncte de referinţă abordarea noastră este:

  1. de tip postmodern
  2. în timp real
  3. ţinând cont de teoriile complexităţii
  4. open surce

Demersul nostru strategic este corelat cu alte afaceri şi produse coagulate în jurul
conceptului de “knowledge management”.
Oferim servicii integrate de:

 • Consultanţă în management strategic.
 • Trainning pentru dobândirea şi dezvoltarea competenţelor necesare dezvoltării afacerilor.
 • Consultanţă în accesarea fondurilor europene.
 • Servicii de contabilitate şi fiscalitate.

Demersul strategic îl construim la toate nivelele ierarhice (operaţional, tactic, strategic ) şi în toate domeniile funcţionale (comercial, resurse umane, financiar, producţie). Ţinem cont de aspectele culturale ale organizaţiei elaborând recomandări şi evaluarări ulterioare ale implementării acestora.

 
Strategie Contax
©2009 Strategie • Toate drepturile rezervate